Contact

Hoewel ‘De Koppel’ nog niet officieel geopend is, kunnen we jou natuurlijk al wel de nodige informatie over de vele mogelijkheden van dit ondernemerscentrum geven.

Daarvoor kun je contact opnemen met:

Telefoon: 0492 820 153
E-mail:  welkom@dekoppel.info
Website: https://fleursom.nl/

De Koppel is vooralsnog alléén geopend op afspraak:
Koppelstraat 91
5741 GB Beek en Donk