SavantZorg

Savant zorg:

In de regio Helmond en de omliggende dorpen ondersteunt Savant Zorg bij verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Samen met onze cliënten kijken we naar passende professionele hulp, zodat zij zelfstandig kunnen blijven in hun doen en laten, thuis of in één van onze acht woonzorgcentra.

Savant biedt in de thuissituatie o.a. begeleiding rondom dementie, palliatieve zorg, huishoudelijke ondersteuning, persoonsalarmering of bijvoorbeeld een medicijnverstrekker. In de gemeente Laarbeek bieden wij de inwoners wijkverpleging. We werken met een klein team in de wijk, samen met onze ketenpartners, om zo de inwoners van Laarbeek zo goed mogelijk te voorzien van zorg. Preventieve zorg, gezondheidsbevordering en positieve gezondheid zijn hier kenmerkend voor.

Website: https://www.savant-zorg.nl/